Šta svaki CEO treba da zna o digitalnoj transformaciji?

Ubrzane tehnološke promene modernog društva postavljaju ozbiljne zadatke svakoj vrsti poslovanja. Kako bismo vam pomogli da opstanete u ovom takmičenju objasnićemo vam šta je to digitalna transformacija, kako treba da joj pristupite i koje su njene prednosti.

Bićemo konkretni: činjenica da koristite razne softvere za obradu podataka ili kanale poput elektronske trgovine ne znači da je vaša firma na putu ka transformaciji. 

„Digitalna transformacija je organizaciona promena kroz upotrebu digitalne tehnologije i biznis modela za poboljšanje učinka.“ A to postižemo znanjima i veštinama koje omogućavaju uspešno upravljanje poslovanjem u savremenom digitalnom okruženju. Daleko više od pisanja statusa, podešavanja objava i plaćanja AdWords i Facebook reklama.

Šta nije digitalna transformacija?

Pre nego što Vam damo odgovor na pitanje šta je digitalna transformacija, da razjasnimo šta ona nije. Društvene mreže kao takve nisu digitalna transformacija, njihov kontekst ii način korišćenja jesu. Digitalna transformacija nije ni IT sektor, već proces koji obuhvata biznis u celini. Takođe nije ni samo upotreba digitalnih alata i tehnologije, koliko način na koji ti alati i tehnologije menjaju savremeno poslovanje, rad zaposlenih, saradnju sa partnerima i samo korisničko iskustvo.

Šta je digitalna transformacija?

Prema definiciji Globalnog centra za digitalnu biznis transformaciju, digitalna transformacija (poslovanja) je:

„…organizaciona promena kroz upotrebu digitalne tehnologije i biznis modela za poboljšanje učinka.“

Šta prethodi digitalnoj transformciji?

Prvi korak ka digitalnoj transformaciji je digitalizacija. Ona predstavlja proces u kojem se informacije već prevedene u digitalni oblik povezuju kako bi se ubrzale neke operacije koje su se ranije obavljale “ručno”. Zapravo, sve što se radilo fizički, štampalo na papirima i skladištilo, sada se je umreženo, nalazi se na cloud-u i obavlja se na digitalin način. Cilj ovih promena je da se većina radnji obavlja po automatizmu, da se uštedi vreme, ali i minimalizuje potreba za ljudskim radom.

Zapravo, ona zahteva kompletnu i dugotrajnu reorganizaciju poslovnih procesa, kao i njihovu implementaciju u sve strategije poslovanja. Podrazumeva korišćenje svih digitalnanih alata i tehnologija kojima se menja poslovanje, način rada, saradnja sa partnerima i ono najvažnije – korisničko iskustvo.

Činjenica je da ovo nije jednokratan posao već konstantan proces čiji je put vrlo trnovit, ali daje dugoročne rezultate i postavlja temelje koji će osigurati svetlu budućnost svakoj kompaniji. Omogućiće vam konkurentnije usluge i proizvode, efikasnije poslovanje, lakšu saradnju sa partnerima i značajno bolje korisničko iskustvo.

CRM digitalna transformacija

Da li je digitalna transformacija potrebna vašoj kompaniji?

Apsolutno da. Ne postoji izuzetak niti pravilo koje definiše vrstu poslovanja koje iziksuje digitalnu transformaciju. Potrebna je svim korporacijama, malim i srednjim preduzećima, malim biznisima, samozaposlenim pojedincima.

Takođe je vrlo bitno da se ovaj proces odmah primeni na sve grane vaše firme, jer na primer ne može banka da koristi e banking, ali da neke usluge i dalje morate odraditi fizički i “imati papir”.

Zašto je digitalna transformacija potrebna vašoj kompaniji?

Zato što je opstanak na tržištu i kontinualni razvoj pitanje svih pitanja kod poslovanja. 

Daćemo vam primer brenda “Nokia” koji je pre samo deceniju držao monopol u mobilnoj industriji, a sada bezuspešno kaska za svima baš iz razloga što nije implentirao ove procese na vreme i na pravilan način.

Faktori uspeha implementacije digitalne transformacije?

Poslovna strategija

Da biste digitalne tehnologije stavili u službu svog poslovanja, važno je da znate šta želite da postignete. Svaki digitalni projekat trebalo bui da ima jasno definisane ciljeve koji su jedinstveni za vaš poslovni scenario i zavise od trenutnog stanja i prioriteta, kao i od stepena tehnološke zrelosti.

Transformacija procesa

Ako su procesi rigidni, kompanija ne može dostići fleksibilnost koja joj je neophodna za brzu reakciju na tržišne oscilacije, izazove i prilike. U digitalnom svetu poslovni sistemi moraju biti agilni, a izgradnja takvih sistema zahteva unapređenje postojećih procesa, a često i njihov kompletan redizajn.

Upravljanje promenama

Pravila koja važe danas mogu se izmeniti koliko sutra. Procesom transformacije stoga treba upravljati na način koji prati buduće potrebe kompanije, njenih korisnika i tržišta, a ne samo aktuelne zahtve.

Edukacija

Ako zaposleni nisu nosioci promena u kompaniji, ako ne znaju čemu služe novi alati i odbijaju da ih koriste, digitalizacija će ostati mrtvo slovo na papiru. Da bi se sprečio ovakav ishod, neophodni su transparentna komunikacija i edukacije od strane rukovodilaca, ali i tehnoloških partnera.

Da li se proces digitalne transformacije razlikuje u zavisnoti o branše?

Naravno, prvenstveno zbog korišćenja različitih tehnologija, kao i vrste posla i njegovih potreba. Cilj digitalne transformacije je da se utiče na same procese rada, način mišljenja ljudi i njihovog delovanja.

DINAMIČNO I MODERNO POSLOVNO OKRUŽENJE

CENTRALIZOVANI KONTAKT CENTAR

Umesto da se prebacujete između svojih poslovnih profila na Facebook-u, Instagram-u, WhatsApp-u, Viber-u ili drugim platformama, dobijate centralizovano mesto gde možete lako da pratite aktivnosti klijenata, odgovarate na poruke i komentare, analizirate podatke i prikupljate statistiku.

PRODAJNE PRILIKE / TASK PLANER / KALENDARI

Bitrik24 CRM Vam pomaže da ostanete organizovani i uspostavite sistem koji "navodi prodaju" ka realizaciji ciljeva. Povećajte profit uvođenjem KANBAN PRODAJNOG SISTEMA koji podstiče efikasnost u komunikaciji i zatvaranju prodaje.

WEB SAJT OPTIMIZOVAN ZA MOBILNI APARAT

Više od 80% ljudi danas pretražuje internet putem mobilnog pametnog telefona.

Stoga je od izuzetne važnosti da vaš sajt bude optimizovan za pregled preko mobilnog telefona.

Website koji izrađujemo za klijente je u potpunosti optmizovan za brzo učitavanje i pretragu, kako putem desktop računara, tako i putem tableta ili mobilnog aparata.


BRZO UČITAVANJE SAJTA
MODERAN I KREATIVAN DIZAJN
INTEGRISAN SA BITRIX24 CRM rešenjem

PARTNERI

KONTAKT

Molimo Vas da ostavite vaše osnovne podatke kako bismo dogovorili termin za besplatne konsultacije.

Dodatne infomacije:

CRM form will load here